Proiecte EuropeneInformare - 31.01.2018

ECOFARM - Dobandire de cunostinte de catre fermierii din zona de Nord Vest si de competente de agromediu si ecologie ... vezi document


Informare AFIR - informare de presa 04.01.2018

Sprijin acordat prin PNDR 2020 pentru comasarea terenurilor ... vezi document


Anunt selectie parteneri POCU 4.1 - 04.05.2016

Primaria Mediesu Aurit anunta demararea procedurii de selectie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entitaţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei discriminari", Prioritatea de investitii 9.ii "Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii", Obiectivul specific 4.1. Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate în care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate.

Termenul limita de depunere a ofertelor este 27 iunie 2016, ora 11:00. Ofertele primite dupa aceasta data nu vor fi luate în considerare.

Pentru informatii detaliate descarcati documentele atasate - (descarca) - sau contactati Primaria Mediesu Aurit din Strada principala nr. 124, Sat Mediesu Aurit, comuna Mediesu Aurit, Judetul Satu Mare, sau pe e-mail: primaria@mediesuaurit.ro


Anunt privind rezultatul procedurii de selectie parteneri POCU 4.1 - 27.06.2016

Se admit castigatoare a procedurii de selectie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entitaţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectivul tematic 9: "Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei discriminari", Prioritatea de investitii 9.ii "Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii", Obiectivul specific 4.1. Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate în care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate, ofertele depuse de S.C. MANAGEMENT & TRAINING SOLUTIONS S.R.L. cu 75 de puncte si S.C. FGC ACTIV GRUP S.R.L. cu 80 de puncte.

Contestatiile pot fi depuse pana in data de 29.06.2016, ora 11:00.

Principalele proiecte derulate

"Centru local de informare turistica in comuna Mediesu Aurit si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic" in com.Mediesu Aurit, jud. Satu Mare

"Achiziţionarea de utilaje şi echipamente industriale pentru serviciul de gospodarire comunală" din Comuna Medieşu Aurit, jud. Satu Mare

"Imbunatățirea calității mediului prin înființarea parcului în centrul localității Medieșu Aurit"

"Modernizare drumuri comunale si strazi, extindere retele publice de apa si canalizare in localitatea Mediesu Aurit, modernizare camine cultural din Mediesu Aurit, Potau si Babasesti, comuna Mediesu Aurit, judetul Satu Mare"

Proiect in derulate

"Reabilitare infrastructură rutieră în comuna Medieşu Aurit, Judeţul Satu Mare"

Descarca fisier POCU 4.1 - (descarca)

Galerie Imagini

Info utile

Contact

Primaria Mediesu Aurit

Adresa:447185, Mediesu Aurit, str. Principală, nr. 157, jud. Satu Mare
Telefon: 0261-842 080
Fax: 0261-842 530
E-mail: primaria@mediesuaurit.ro
GoogleMaps:       vezi