Politia Locala Mediesu Aurit



Telefon de urgenta: 0752 244 048


Componenta Poliţiei Locale


Muscan Vlad
Şef Birou Politia Locală

Blaga Mihai
Poliţist local Asistent

Berinde Vasile
Agent Superior Poliţie Locală

Zima Raul
Poliţist local Debutant

Maxim Marian Teodor
Agent Principal Poliţie locală

Atributiile Politiei Locale - conform legilor in vigoare, politia locala are urmatoarele atributii:
I. In domeniul ordinii si linistii publice, precum si al pazei bunurilor, politia locala are urmatoarele atributii:
    a) mentine ordinea si linistea publica in zonele si locurile stabilite prin planul de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat in conditiile legii;
    b) mentine ordinea publica in imediata apropiere a unitatilor de invatamant publice, a unitatilor sanitare publice, in parcarile auto aflate pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, in zonele comerciale si de agrement, in parcuri, piete, cimitire, precum si in alte asemenea locuri publice aflate in proprietatea si/sau in administrarea unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine si siguranta publica;

        Citeste toate atributiile

Legislatie
Denumire Descriere Citeste
HCL - Nr. 18 / 28.04.2017 privind stabilirea si sanctionarea faptelor care constituie contraventii in domeniul ordinii si linistii publice, domeniul edilitar-gospodaresc, curateniei si igienei publice, a circula?iei rutiere in comuna Mediesu Aurit.   vezi
H.G. nr.1391 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.   vezi
Lege nr.50 / 29.07.1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.   vezi
Lege nr. 61 / 1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.   vezi
Lege nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.   vezi
Lege nr. 155/2010 LEGEA (r1) politiei locale nr. 155/2010   vezi
Lege nr. 2 / 1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite   vezi
Lege nr. 349 / 2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun   vezi
Lege nr. 211 / 2011 privind regimul deseurilor   vezi
Lege nr. 54 / 2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic   vezi
Ordonanta nr. 2 / 12.07.2001 privind regimul juridic al contraventiilor   vezi
Ordonanta de Urgenta nr. 195 privind circulatia pe drumurile publice   vezi
Ordonanta de Urgenta nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani   vezi
Legea nr. 17 din 02.04.1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor   vezi

Galerie Imagini

Info utile

Contact

Primaria Mediesu Aurit

Adresa:447185, Mediesu Aurit, str. Principală, nr. 157, jud. Satu Mare
Telefon: 0261-842 080
Fax: 0261-842 080
E-mail: primaria@mediesuaurit.ro
GoogleMaps:       vezi