Formulare utile pentru cetateni


CONSILIUL LOCAL AL Comunei MEDIESU AURIT
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL Comunei MEDIESU AURIT
Biroul de evidenta a persoanelor si eliberare a actelor de identitateActe necesare în cazul eliberării cărţii de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

- cerere pentru eliberarea actului de identitate, semnată de minor cât şi de unul dintre părinţi sau de către reprezentatul său legal;
- certificatul de naştere al minorului, original şi copie;
- actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
- documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu (adeverinţă eliberată de Primăria Medieşu Aurit pe baza Registrului agricol);
- certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecatorească definitivă şi irevocabilă prin care se stabileşte căruia dintre părinţi îi este încredinţat minorul, dacă părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, respectiv 7 lei, care se achită la Serviciul de impozite şi taxe locale al Primăriei Medieşu Aurit.

În cazul în care eliberarea primului act de identitate este solicitată după împlinirea vârstei de 18 ani sunt necesare şi următoarele documente:

- declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitatului – se dă în prezenţa personalului Biroului de evidenţă a persoanelor;
- fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului, realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (adeverinţă eliberată de Primăria Medieşu Aurit pe baza Registrului agricol);Eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a schimbării adresei de domiciliu

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- certificatele de stare civilă ale solicitantului – de naştere, căsătorie, deces, după caz -, precum şi certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
- hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, (în cazul persoanelor divorţate),original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu(adeverinţă eliberată de Primăria Medieşu Aurit pe baza Registrului agricol);
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, respectiv 7 lei, care se achită la Serviciul de impozite şi taxe locale al Primăriei Medieşu Aurit.Acte necesare în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- certificatele de stare civilă ale solicitantului – de naştere, căsătorie,deces, după caz -, precum şi certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
- hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, (în cazul persoanelor divorţate) original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu(adeverinţă eliberată de Primăria Medieşu Aurit pe baza Registrului agricol);
- dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
- un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă – original şi copie;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, respectiv 7 lei, care se achită la Serviciul de impozite şi taxe locale al Primăriei Medieşu Aurit.Acte necesare în cazul expirării/preschimbării actului de identitate

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- certificatele de stare civilă ale solicitantului - naştere, căsătorie, deces, după caz -, precum şi certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
- hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, original şi copie (în cazul persoanelor divorţate);
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu(adeverinţă eliberată de Primăria Medieşu Aurit pe baza Registrului agricol);
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, respectiv 7 lei, care se achită la Serviciul de impozite şi taxe locale al Primăriei Medieşu Aurit.Acte necesare pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii de stabilire a reşedinţei

- cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;
- actul de identitate al solicitantului;
- documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă(adeverinţă eliberată de Primăria Medieşu Aurit pe baza Registrului agricol);Acte necesare în cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, data ori locul naşterii

- cererea pentru eliberarea actului de identitate; - certificatele de stare civilă ale solicitantului - naştere, căsătorie,deces, după caz -, precum şi certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie; - hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă ; - documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu(adeverinţă eliberată de Primăria Medieşu Aurit pe baza Registrului agricol); - chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, respectiv 7 lei, care se achită la Serviciul de impozite şi taxe locale al Primăriei Medieşu Aurit .Eliberarea cărţii de identitate provizorii

Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri:
1) când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate (ex. lipsă certificat de naştere, lipsă certificat de căsătorie, lipsă dovada adresei de domiciliu, etc);
2) în cazul cetăţenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România.

Se prezintă următoarele acte:

- cerere pentru eliberarea actului de identitate;
- 3 fotografii mărimea 3/4 cu bandă albă de 7mm;
- unul din documentele cu care poate face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu;
- un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă – original şi copie, în cazul în care vechiul act de identitate este pierdut, furat, distrus sau deteriorat;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii, respectiv 1 leu, care se achită la Serviciul de impozite şi taxe locale al Primăriei Medieşu Aurit.Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România

- cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul in străinătate şi reşedinţa în Romania;
- paşaportul, aflat in termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
- certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române;
- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz;
- dovada adresei de reşedinţă din România (adeverinţă eliberată de Primăria Medieşu Aurit pe baza Registrului agricol);
- două fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii, respectiv 1 leu, care se achită la Serviciul de impozite şi taxe locale al Primăriei Medieşu Aurit.Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România

- cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;
- certificatul de naştere, original şi copie;
- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă( adeverinţă eliberată de Primăria Medieşu Aurit pe baza Registrului agricol);
- paşaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original si copie; pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor si ştampilelor autorităţilor de frontieră, original si copie; în situaţia în care solicitantul nu poate face dovada cetăţeniei române, i se eliberează actul de identitate, numai după ce se atestă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, la cererea serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, faptul ca solicitantul este cetăţean român;
- actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei;
Formulare ale serviciului de asistenta sociala
Nr. crt. Titlu Vizualizeaza / Descarca
1. Acte necesare pentru obținerea ajutorului social vezi / descarca
2. Adeverință pentru acordarea concediului şi indemnizației pentru creşterea copilului vezi / descarca
3. Cerere ancheta sociala vezi / descarca
4. Cerere pentru acordarea ajutorului social vezi / descarca
5. Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii vezi / descarca
6. Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței vezi / descarca
7. Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială vezi / descarca

Galerie Imagini

Info utile

Contact

Primaria Mediesu Aurit

Adresa:447185, Mediesu Aurit, str. Principală, nr. 157, jud. Satu Mare
Telefon: 0261-842 080
Fax: 0261-842 080
E-mail: primaria@mediesuaurit.ro
GoogleMaps:       vezi