Economia locala

Economia locală se caracterizează prin diversitate, fiind axată în special pe materiale de construcţii, agricultură (în special avicultură), exploatarea şi prelucrarea lemnului, industria uşoară (încălţăminte şi confecţii) şi fabricare produselor spirtoase (fabrica de băuturi alcoolice ZETEA).

Potenţialul turistic al comunei este însă unul ridicat datorită „cuptoarelor dacice", castelului Lonyai, bazei sportive din Iojib şi celor două lacuri care se află pe teritoriul comunei Medieşu Aurit. Toate acestea vin să evidenţieze paleta largă şi bogată de resurse de care dispune comuna ceea ce face posibilă o dezvoltare durabilă a acesteia.

Potenţialul ridicat în ceea ce priveşte materialele de construcţii este concretizat de existenţa în comună a 4 balastiere (balastru, sorturi şi nisip) cu staţii de extracţie şi sortare, a celor 3 depozite de materiale de construcţii, a unei fabrici de extracţie şi prelucrare a betoniţei şi a firmelor de construcţii (echipe de zidari).

  Agricultura reprezintă o ramură importantă a economiei locale, însă gradul redus de fertilitate al solurilor (cea mai mare parte a solurilor fiind brun-roşcate, cu excepţia porţiunilor aflate în imediata apropiere a Someşului unde se află sol aluvionar) nu permite cultivarea intensivă a cerealelor şi plantelor industriale.

  Astfel solurile respective s-au dovedit a fi bune pentru cultivarea căpşunilor, pomilor fructiferi şi coacăzului negru. Medieş-Vii este zona cea mai favorabilă pentru cultivarea pomilor fructiferi şi a viţei de vie. În satul Iojib suprafeţe mari de teren sunt cultivate cu căpşuni. Solurile aluvionale răspândite de-a lungul râului Someş, în special în satul Potau, se pretează cultivării legumelor şi plantelor furajere. Solurile brune de pădure (în special în zona satului Româneşti) sunt destinate cu precădere fondului silvic.

  Suprafaţa agricolă a comunei Medieşul-Aurit este de aproximativ 6435 ha teren arabil, 99 ha livezi, 482 ha fâneţe si 1712 păşuni naturale. Totuşi, avicultura reprezintă una dintre cele mai importante ramuri ale agriculturii locale, fapt ce se datorează existenţei pe raza comunei a celor 5 ferme de creştere a puilor de carne. Cele 50 de persoane care au obtinut certificate de agricultor în urma cursurilor organizate de către Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă şi cele 5 asociaţii de producători pot constitui premisele înlocuirii agriculturii de subsistenţă cu o agricultură modernă, axată pe eficienţă şi produse ecologice.

  Exploatarea şi prelucrarea lemnului reprezintă sectoare cu potenţial datorită existenţei pe raza comunei a unor suprafeţe împădurite ce totalizează 317 ha, acest potenţial fiind exploatat de firma de exploatare a lemnului, gaterul de mare capacitate din comună şi de fabrica de prelucrare finită a lemnului. La acestea se adaugă fabrica de mobilă aflată în construcţie (investiţie străină) care va avea 400 - 500 de angajaţi.

  Industria uşoară este reprezentată de existenţa în comună a unei fabrici de încălţăminte şi a uneia de confecţii şi croitorie, în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea 91 angajaţi.

  Comuna este renumită şi datorită producerii "Pălincii Zetea" (marcă înregistrată), aceasta fiind produsă de o fabrică ce se află în Medieşu Aurit.

  Mai există în comună o brutărie, moara de cereale, 16 magazine, 2 restaurante, o piscină, două lacuri concesionate şi 2 pescării private populate cu caras şi crap.

Un aspect important al economiei locale este numărul de salariaţi şi evoluţia acestuia. În acest sens se constată o evoluţie uşor descendentă în perioada 1996 - 2006, cea mai însemnată scădere înregistrându-se în 1999 pe fondul restructurării industriale, iar cea mai mare creştere în 2003. În ultimii 3 ani însă ai perioadei analizate se constată menţinerea aproximativ a aceluiaşi număr de salariaţi. În ceea ce priveşte structura populaţiei salariaţilor pe sectoare de activitate, cea mai mare pondere o deţin salariaţii din industria prelucrătoare, urmată de învăţământ şi industria extractivă.

Analiza SWOT

Infrastructură - drumuri, comunicaţii, dotări edilitare, telecomunicaţii, utilităţi publice şi mediu .... vezi documentul

Infrastructura locala

Comuna este traversată de drumul judeţean DC 14 , care trece prin Băbăşeşti face legătura cu Satu-Mare şi are ieşire la DN 1C  în satul lojib, acesta facând legătura între judeţul Satu-Mare şi judeţul Maramureş.

 

Este începută construcţia podului peste râul Someş, care va face legătura între zona Codrului şi zona Oaşului. Drumul European E 58 trece prin satul Iojib, la 4 km de satul centru de comună (Medieşu Aurit) (DN 1C) şi face legătura între România şi Ungaria pe ruta Baia Mare -Satu Mare - Nyreghyhaza. De asemena, prin Iojib trece şi calea ferată care face legătura între Satu Mare şi Baia-Mare, gara de aici fiind recent modernizată. Reţeaua de gaz metan există doar în satul centru de comună, deşi pe teritoriul comunei se află o staţie internaţională de reglare şi distribuţie a gazului metan.

În comună există reţea de telefonie fixă conectată la o centrală digitală.

Comuna este situată la 21 de km de aeroportul din Satu Mare şi la 50 km de aeroportul Tăuţii Măgherăuş care deserveşte oraşul Baia Mare. Clădirile publice din comună sunt în general într-o stare bună. Lipseşte însă reţeaua de apă potabilă şi reţeaua de canalizare în comună.

În comună avem un post de poliţie condus de şeful de post şi ajutat de patru adjuncţi. În centru comunei avem o biserică ortodoxă, o biserică greco-catolică, o biserică reformată, un dispensar veterinar, un dispensar uman, magazine, o fabrică de încălţăminte, un cămin cultural cu cinematograf, o bibliotecă comunală, o grădiniţă şi o şcoală generală cu clasele I-VIII.

În satele lojib, Potău, Româneşti, Băbăşeşti se află câte o şcoală generală cu clasele I-VIII. În Medieş-Vii şi Râturi funcţionează şcoli generale cu clasele I-IV. Comuna Medieşul-Aurit este legată de centrul de reşedinţă a judeţului Satu-Mare prin calea ferată care traversează comuna Medieşul-Aurit. Drumul comunal care trece prin Băbăşeşti - Odoreu - Satu-Mare şi cu ieşire la DN 1C în satul lojib, face legătura între judeţul Satu-Mare şi judeţul Maramureş. Este începută construcţia podului peste râul Someş, care va face legătura între zona Codrului şi zona Oaşului.

Go to top

Galerie Imagini

Info utile

Contact

Primaria Mediesu Aurit

Adresa:447185, Mediesu Aurit, str. Principală, nr. 157, jud. Satu Mare
Telefon: 0261-842 080
Fax: 0261-842 530
E-mail: primaria@mediesuaurit.ro
GoogleMaps:   vezi