Programul AURIT, implementat la Medies. Primarul Radu Iancu l-a prezentat.

Preluat in 18 Septembrie 2017 de Gazeta de Nord-Vest   |   Categoria comunitate, Evenimente

Sala mică de şedinţe a Palatului Administrativ a găzduit luni, şedinţa Grupului de Lucru Mixt Satu Mare, prezidată de prefectul judeţului Satu Mare, Darius Filip.

Primul punct pe ordinea de zi a fost prezentat de primarul Comunei Medieşu Aurit, Iancu Radu Mihai care a expus obiectivele şi activităţile proiectului finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman - "A.U.R.I.T - AcţiUni pentru Reducerea numărului de persoane aflate în Risc de excluziune prin măsuri Integrate în Medieşul Aurit" - Axa Prioritară 4.1, proiect derulat de Primăria Comunei Medieşu Aurit în parteneriat cu Şcoala Gimnazială "George Coşbuc" Medieşul Aurit, pe o perioadă de 3 ani.

Proiectul vizează 560 de persoane din comunitatea marginalizată aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială în care există populaţie aparţinând minorităţii rome. Din cele 560 de persoane aflate în risc de sărăcie, 60% (336 persoane) vor fi de etnie romă.

Grupul ţintă va beneficia de următoarele servicii: 280 de copii vor beneficia de măsuri de sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţie, servicii medicale şi socio-medicale. Minim 75 de copii vor putea participa la activităţi derulate la after school, beneficiind de masa caldă la prânz. Tuturor copiilor le va fi pus la dispoziţie un microbus şcolar care îi va ajuta să ajungă la timp la şcoală.

Persoanele adulte vor beneficia de un pachet complex de servicii conţinând activităţi de dezvoltare motivaţională, consiliere şi asistenţă în vederea pregătirii şi susţinerii lor pentru găsirea şi menţinerea unui loc de muncă sau pentru înfiinţarea unor afaceri pe pieţele din mediile de rezidenţă, care pot genera dezvoltare locală şi oportunităţi de angajare şi autoangajare.

Prin acest proiect va fi organizat şi dotat, de asemenea, un centru comunitar de servicii integrate în care să fie furnizate servicii sociale, medicale şi socio-medicale pentru persoanele marginalizate.

Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit în comunitatea marginalizată vor fi modernizate minim 10 locuinţe sociale pentru minim 50 de persoane, în special pentru persoane de etnie romă.

Având în vedere că persoanele aparţinând comunităţii marginalizate cu populaţie de etnie romă se confruntă cu un grad semnificativ de discriminare şi stereotipuri se va avea în vedere implementarea activităţilor care includ campanii de informare şi conştientizare, dezvoltarea şi susţinerea unor modele de succes din interiorul grupurilor vulnerabile. Promovarea anti-discriminării şi egalităţii de şanse în învăţământ.

Proiect eveniment la Mediesu-Aurit - "Cariere in slujba cetateanului"

Preluat on 22 Iunie 2017 de Gazeta de Nord-Vest - Rareş Jucan   |   Categoria comunitate, Evenimente

În perioada 24-25 iunie 2017, în curtea castelului Lonyai din comuna Medieşu-Aurit, judeţul Satu Mare, se va desfăşura evenimentul "Cariere în slujba cetăţeanului", organizat de către redacţia de presă independentă "Suntem România", Asociaţia Părinţilor "Medieşu Aurit" şi Primăria comunei Medieşu-Aurit.

Scopul evenimentului este acela de a promova oferta educaţională a Ministerului Apărării Naţionale (MApN) şi a Ministerului Afacerilor Interne (MAI). În cele două zile sunt programate expoziţii de tehnică militară şi armament, ateliere interactive şi proiecţii de filme.

Din cadrul structurilor MAI din judeţul Satu Mare vor fi prezente echipe ale Jandarmeriei, Poliţiei de Frontieră şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Someş" al judeţului Satu Mare, iar din partea MApN vor fi prezenţi cei de la Garnizoana Satu Mare.

Prefectul judeţului Satu Mare, Darius Filip salută organizarea acestui eveniment în judeţul nostru şi speră în continuarea anuală a acestuia.

Conform organizatorilor, evenimentul se va desfăşura după următorul program:
Sâmbătă, 24 iunie 2017
- ora 10.00 - deschiderea evenimentului; discurs al primarului comunei Medieşu Aurit;
- orele 10.15-17.00 - vizitarea standurilor expoziţionale, ateliere interactive, exerciţii demonstrative;
- ora 11.00 - lansarea concursului cu premii "Eu aleg cariera militar?!"
Premiul I - o excursie de şapte zile la Constanţa, premiul al II-lea - o excursie de două zile la Bucureşti şi premiul al III-lea - o excursie de o zi la Cluj-Napoca.
- orele 17.00-18.00 - spectacol artistic prezentat de elevii ?colii Gimnaziale "George Co?buc" din comuna Medieşu Aurit;
- orele 18.00-19.00 - proiecţii de flme de promovare.
Duminică, 25 iunie 2017
- orele 11.00-13.00 - vizitarea standurilor expoziţionale şi ateliere interactive;
- orele 13.00-14.00 - anunţarea câştigătorilor Concursului şi a premiilor.

Unicat in Europa Centrala Cuptoarele metalurgice ale dacilor de la Mediesu Aurit

Preluat din Gazeta de Nord-Vest,   autor: Nicolae Ghişanin 20 iunie 2017  |   Categoria comunitate, Evenimente

Localitatea Medieşu Aurit este situată pe malul drept al râului Someş, în partea central-estică a judeţului, pe drumul judeţean DJ 192, la 22 km distanţă de municipiul Satu Mare. Aici arheologii sătmăreni au descoperit dovezile clare ale unui puternic centru al dacilor liberi din secolele II-IV d. Chr.

În Bazinul Tisei Superioare, punctul de greutate al cercetării aşezărilor îl reprezintă atelierele de ars ceramica. Acestea sunt amplasate de obicei la marginea aşezărilor, în zonele joase, în apropierea cursurilor de apă. Producţia ceramică s-a dezvoltat exponenţial, odată cu transferul tehnologic al producţiei ceramicii ştampilate cenuşii dinspre provincia Dacia, cândva la începutul secolului III d.Hr. În această perioadă s-au produs transformări pe scară largă în cultura materială la nivelul ceramicii, dispărând aproape total formele şi tehnologiile arhaice de sorginte dacică sau germanică. În acest peisaj apare cu totul excepţional centrul de producţie de la Medieşu Aurit-Şuculeu, care în stadiul actual al cunoştinţelor este singurul care a funcţionat în regiune înainte de transferul tehnologic dinspre provincia Dacia.

Atelierele de aici erau specializate pe producţia vaselor de provizii de mari dimensiuni. Cuptoarele, cu un diametru care depăşeşte 2 m, au un perete median masiv care susţinea grătarul, continuând tradiţia din epoca Latene. Din gama produselor lipseşte ceramica ştampilată de influenţă romană. Atelierul de ars ceramica este compus dintr-un cuptor legat de groapa de deservire prin două canale de foc. Coborârea în groapa de deservire se realiza cu ajutorul treptelor special amenajate, la baza lor fiind întreţinut focul ce ardea în gura canalelor de foc. Vasele erau introduse în cuptor prin orificiul cupolei, aflat la suprafaţa solului, şi erau arse de aerul fierbinte ce pătrundea prin canalele de foc. Sistemul ingenios de construcţie permitea evitarea contactului direct al vaselor cu focul, iar prin amplasarea în pământ a întregului cuptor era minimalizată pierderea căldurii.

Cercetările arheologice de la Medieşu Aurit - Şuculeu au debutat în anul 1964, după ce localnicii au semnalat apariţia unor fragmente ceramice de mari dimensiuni pe arăturile din zonă, până în anul 1970 fiind cercetate un număr de 10 cuptoare de ars ceramica. Pe parcursul anilor 2009-2011 a fost cercetată prin metoda geomagnetică o suprafaţă de 18 hectare, utilizându-se un echipament geofizic specific: magnetometru fluxgate Bartington Grad 601-2. În urma acestor măsurători au fost identificate mai multe anomalii magnetice puternice, circulare, probabil corespunzătoare unor cuptoare de ars ceramica (în jur de 200), precum şi altele de dimensiuni mai mici, care pot fi considerate gropi, sau urme ale unor structuri adiacente atelierelor de olărie din vechime. În anul 2011 au fost reluate săpăturile arheologice, scopul principal al cercetărilor fiind verificarea datelor oferite de măsurătorile geomagnetice. Au fost descoperite două ateliere de ars ceramică, cu câte două cuptoare fiecare, exact pe locul semnalelor magnetice. Astfel a fost validată cercetarea geomagnetică efectuată anterior şi existenţa celor circa 200 de cuptoare, răspândite pe suprafaţa de 18 hectare. Săpăturile au fost continuate în 2012 şi 2013 fiind identificate cel puţin două faze de evoluţie a aşezării. În stadiul actual al cercetărilor, nu se ştie cu exactitate când a fost începută şi când a fost abandonată producţia ceramică de la Medieşu Aurit (a funcţionat cert în perioada secolelor II-III d.Hr.), însă având în vedere numărul cuptoarelor putem spune că era cel mai mare centru ceramic al Europei barbare din acel timp. Indicatorii etnici sunt formele de vase dacice arhaice, modelate cu mâna, cu brâuri alveolate, care au fost aşezate în cuptoare alături de vasele de provizii. Olarii daci deserveau cu producţia lor un spaţiu geografic întins, formele medieşene de chiupuri regăsindu-se chiar ?i în locuinţele vandale din perioada războaielor marcomanice. Centrul ceramic de la Medieşu Aurit a avut foarte probabil o contribuţie semnificativă în preluarea roţii olarului de către vandali şi în răspândirea ceramicii produse cu această tehnologie la nord de Carpaţi si până în sudul Poloniei de azi, si chiar mai departe.

Surpriza arheologilor sătmăreni a constat în descoperirea în arealul aceleiaşi zone a unui adevărat centru metalurgic de prelucrare a "fierului de baltă". "Descoperirea este extrem de importantă deoarece rezultatele datării cu C14 ne demonstrează că aceste cuptoare de redus minereul de fier provin din aceeaşi perioadă ca şi cuptoarele de ars ceramică de la Şuculeu (Medieşu Aurit). Toate acestea demonstrează că avem de-a face cu un imens centru (industrial) al dacilor liberi. Cei de la Şuculeu făceau ceramică, iar dacii de la Colonia Iojibului prelucrau fierul. Ne aşteptăm să găsim în zonă urmele unei vechi cetăţi dacice, dar şi morminte princiare, deoarece cu siguranţă locul a avut o importanţă politică covârşitoare la începutul mileniului I", a declarat şeful Secţiei de Arheologie din cadrul Muzeului Judeţean Satu Mare, Robert Gindele. Au fost descoperite până în prezent 52 de cuptoare de redus minereurile de fier, dar analizele geomagnetice au arătat că există alte câteva sute de cuptoare, încă nedecopertate. În acest context este clar că zona Medieşului Aurit a jucat un rol foarte important în viaţa dacilor liberi, fiind un unicat în Europa Centrală.

Investitie de zeci de milioane de euro la Mediesu Aurit

Preluat on 23 dec 2016 de www.satmareanul.net   |   Categoria comunitate, investitii

La iniţiativa prefectului judeţului Satu Mare, Radu Bud, astăzi, 20 decembrie, în sala mică de şedinţe a Palatului Administrativ a avut loc o prezentare a proiectului de investiţie de la Medieşu Aurit, o investiţie green-field a companiei ALU MENZIKEN în valoare de peste 44 milioane de euro. Este vorba despre o uzină de extrudare şi turnare a aluminiului.
Prezentarea investiţiei a fost făcută de către Didier Senn, viitorul director general şi Daniel Vărzaru, director economic la UAC (Universal Alloy Corporation) Dumbrăviţa, o investiţie similară din judeţul Maramureş, alături de echipa de proiectanţi şi consultanţi.
Din partea Consiliului Judeţean Satu Mare au participat preşedintele Pataki Csaba şi vicepreşedintele Ioan Rus, din partea administraţiei locale primarul comunei Medieşu Aurit, Radu Iancu, iar administraţia guvernamentală a fost reprezentată de şefii instituţiilor care reglementează proiecte şi activităţi economice (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcţia de Sănătate Publică, Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor), iar din partea Electrica SA a luat parte ing. şef Gabor Francisc.
Investiţia se preconizează a se finaliza la începutul anului 2018, în prima etapă vor fi construite două hale de producţie, care ulterior vor fi extinse, iar numărul de angajaţi va ajunge la peste 600.
Principalii clienţi ai companiei de la Medieşu Aurit vor fi din industria aeronautică şi din domeniul automotive (Recaro, Audi, BMW, Bentley, Daimler, altele).
Compania ALU MENZIKEN de la Medieşu Aurit a fost informată despre reglementările specifice fiecărei autorităţi, apoi s-a discutat despre posibilele impedimente şi s-a creionat un parcurs al autorizării investiţiei.
Prefectul judeţului Satu Mare a apreciat că există toate premisele pentru dezvoltarea inclusiv a învăţământului dual printr-un parteneriat cu şcolile profesionale şi cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, extensia de la Satu Mare, pentru o calificare superioară a tinerilor şi a angajaţilor, care va duce în viitor la locuri de muncă mai bine plătite, motivante şi care pot reţine tinerii în zonă.
Instituţiile sătmărene, inclusiv Consiliul Judeţean, s-au angajat la un dialog permanent, oferind sprijin şi consultanţă pentru a duce la bun sfârşit acest proiect de o importanţă deosebită pentru dezvoltarea acestei zone a judeţului Satu Mare.

Galerie Imagini

Info utile

Contact

Primaria Mediesu Aurit

Adresa:447185, Mediesu Aurit, str. Principală, nr. 157, jud. Satu Mare
Telefon: 0261-842 080
Fax: 0261-842 080
E-mail: primaria@mediesuaurit.ro
GoogleMaps:       vezi